Trader Tia Chớp 2

Trader Tia Chớp 2

Duong Pham Thi Thuy
Bio
Tài khoản giao dịch Bot Trailing Stop . Khả năng sinh lời từ 15% - 30% 1 tháng. Link nhóm zalo : https://zalo.me/g/xlcpek096 Sdt : 0784867777
MAS Scalping

MAS Scalping

1/10
Risco
1158%
Lucratividade
40%
Comissões
1:200
Leverage
EXNESS GOLD

EXNESS GOLD

7/10
Risco
1068%
Lucratividade
30%
Comissões
1:200
Leverage
Game Changer

Game Changer

3/10
Risco
1442%
Lucratividade
25%
Comissões
1:200
Leverage